Mishikano's I Cafe - In A Sentimental Mood

lex sarah

Lex sarah är en lag som betyder Sarahs lag på latin. Den är uppkallad efter sjuksköterskan Sarah Wägnert. Hon var modig och rapporterade om missförhållanden på sin arbetsplats inom vårdsektorn, och därefter fick hon denna lag instiftad och uppkallad efter sig. Lagen innebär att alla som arbetar i vården måste rapportera potentiella eller kända missförhållanden på sina arbetsplatser. Dessutom måste de informeras om lagen årligen. Lex Sarah webbutbilning har till syfte att utbilda all vårdpersonal i ledande befattning om lagens innehåll och uppdateringar.